Słowniczek pojęć

Trudne pojęcia nie do ogarnięcia! 😉

Area control kontrola obszaru. Mechanika gry, w której każdy z graczy stara się przejąć określony teren na planszy w celu pozyskania jakiś korzyści, bonusów. Przykład: Rising Sun.

Balans gry – określenie oznaczające takie same szanse na zwycięstwo, niezależnie od obranej wcześniej strategii lub drogi rozwoju.

Deck – talia kart.

Deck-buildingbudowanie talii. Mechanika gry, w której uczestnicy rozgrywki rozwijają swoją talię za pomocą wcześniej już posiadanych kart na ręce. Przykład: Dominion.

Downtime – czas oczekiwania na swoją turę

Dice rolling – termin oznaczający turlanie kostek. Przykład: Roll for the Galaxy

Gra Eurorodzaj gry wyróżniający się bardzo małym poziomem losowości. Przykład: Pola Arle.

Gra kooperacyjna rodzaj gry, w której gracze współpracują ze sobą w celu osiągnięcia zamierzonego celu w rozgrywce. Wszyscy grają razem, wygrywają lub przegrywają. Przykład: Robinson Crusoe: Przygoda na przeklętej wyspie.

Interakcja – wzajemne oddziaływanie na graczy podczas rozgrywki.

Interakcja negatywna – oddziaływanie na innych graczy w sposób szkodliwy, mający na celu przeszkadzanie lub psucie planów. Przykład: Kamienie w kieszenie

Losowość – elementy losowe w grze (rzucanie kośćmi, dociąg kart).

Mechanika najważniejsze, najbardziej charakterystyczne aspekty rozgrywki. Na mechanikę składa się kolejność naszych działań, strategie i sposób dojścia do wygranej.

Meepledrewniane figurki, pionki przypominające wizerunek człowieka. Najbardziej popularne występują w grze Carcassonne

Regrywalność – to cecha gry, określająca ile partii będziemy chcieli w nią rozegrać. Techniki zwiększające regrywalność to m.in. zmienne scenariusze gry, charakterystyki grających postaci, czy też wysoka interakcja.

Skalowalność cecha określająca, czy gra przynosi tyle samo wrażeń z rozgrywki dla różnej ilości graczy. W gry o dobrej skalowalności będzie dobrze się grało w małą jak i dużą ilość graczy.

Worker placement – rozmieszczenie pracowników. Mechanika gry, w których każdy graczy przydziela swój pionek (robotnik) na określonym polu (miejsce pracy). Przykład: Epoka Kamienia, Ganges