Polityka prywatności bloga KubaGra

Polityka prywatności bloga www.kubagra.pl („Blog”)

 1. Administrator danych osobowych pozyskanych poprzez Bloga:

Jakub Mądrzywołek, kontakt przez formularz kontaktowy

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Bloga przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu zapewnienia niektórych funkcjonalności Bloga:

 1. systemu komentarzy – dzięki nim masz możliwość wyrażenia swojej opinii o nowych wpisach na Blogu, i dyskutowania o nich z innymi użytkownikami Bloga, komentarz pojawia się na Blogu po jego akceptacji przez Administratora danych osobowych,
 2. subskrypcji powiadomień o nowych wpisach na Blogu – dzięki nim na bieżąco wiesz jaki nowy wpis pojawił się na Blogu, o ile wyraziłaś/wyraziłeś swoją zgodę,
 3. subskrypcji powiadomień o nowych komentarzach na Blogu – dzięki nim na bieżąco wiesz jaki nowy komentarz pojawił się na Blogu, o ile wyraziłaś/wyraziłeś swoją zgodę,
 4. w celu monitorowania i analizy trendów i zrozumienia w jaki sposób korzystasz z Bloga – korzystam z Google Analitycs , po to by dostarczać bardziej interesujące treści, w sposób, który odpowiada użytkownikom Bloga

Administrator danych osobowych nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub Twoje na życzenie, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie komentarzy  jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na zapewnieniu zgodności z obowiązkami administratorów serwisów internetowych, takich jak np. usuwanie i zabezpieczanie treści niezgodnych z prawem na potrzeby organów ścigania (np. hejtu, spamu itp.), czy też ochrony praw osób trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie monitorowania i analizy trendów jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający zapewnieniu rozwoju Bloga. Ale zapewniam Cie, że w przeważającej większości przypadków przypisanie konkretnych danych do konkretnej osoby przekracza moje możliwości techniczne.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie subskrypcji powiadomień o nowych wpisach na Blogu oraz subskrypcji powiadomień o nowych komentarach na Blogu jest udzielona przez Ciebie dobrowolna zgoda na subskrypcję .

 

 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych:

Przekazując komentarz, zapisując się do otrzymywania powiadomień o nowych komentarzach i/lub o nowych wpisach na Blogu, czy też kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), określony przez Ciebie podpis pod komentarzem (pseudonim), adres witryny  internetowej oraz adres IP.

Adres IP, e-mail oraz pseudonim stanowią dane osobowe wyłącznie w sytuacji, w których na ich możliwe jest określenie tożsamości konkretnej osoby, jak również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań.

 

 1. Inni odbiorcy danych osobowych:

Administrator danych osobowych nie  przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

Twoje dane nie są udostępniane innym podmiotom niż wskazane niniejszym dokumencie, w innym celu niż wskazane w dokumencie bez uzyskania twojej uprzedniej odrębnej zgody.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy Blog zostanie zlikwidowany lub gdy zażądasz usunięcia tych danych, a jednocześnie przepisy prawa  nie będą obligowały Administratora do odmowy temu żądaniu. W przypadku udzielenia Twoje zgody na subskrypcji droga mailową  informacji o nowych wpisach czy komentarzach na Blogu – Administrator danych osobowych zaprzestanie ich wysyłki jeśli cofniesz swoją zgodę.

 

 1. Twoje uprawnienia w zakresie danych osobowych, jako użytkownika Bloga:

W przypadkach określonych prawem masz prawo w dowolnym momencie:

 1. domagania się dostępu do swoich danych osobowych,
 2. domagania się poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych,
 3. wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. domagania się zawężenia zakresu w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane,
 5. domagania się przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 6. cofnięcia udzielonej zgody, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. wniesienia skargi dot. przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*             *             *

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy sugestii związanych z kwestiami prywatności ochrony danych na Blogu, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego